Croeso i'n sgwrs ddigidol ar y Ganolfan Ganser Felindre newydd
Mae Down to Earth yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre i gasglu adborth ar ddyluniad y Ganolfan Ganser Felindre newydd. 

Os ydy’r arolwg yn cyfeirio at "ni", rydym yn cyfeirio at Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Mae pob un ohonom eisiau i’r Ganolfan Ganser Felindre newydd fod yr ysbyty gwyrddaf yn y DU.

Mae'r arolwg hwn yn gyfle i chi ddylanwadu ar ei dyluniad ac ar sut y gallai fod o fudd i'r gymuned leol.

Bydd eich adborth yn cael ei gynnwys mewn pecyn gwybodaeth byddwn yn rhannu gyda darpar ddatblygwyr fel rhan o'n sgwrs ar ddyluniad yr ysbyty yn ystod y broses drafod gystadleuol sy'n para tan ganol 2022.

Mae eich barn yn cyfrif – gadewch i ni wybod beth ydych chi’n feddwl!


Lleisiwch eich barn
Pam fod eich barn yn bwysig
Ein sefyllfa ar hyn o bryd gyda'r dyluniad?Dros y deuddeg mis diwethaf, mae'r dyluniad amlinellol oes yn rhan o’r cais cynllunio amlinellol wedi'i fireinio, yn dilyn adborth gan y gymuned leol, cleifion a'n staff. Roedd y dyluniad gwreiddiol yn seiliedig ar frîff oedd yn cynnwys egwyddorion rydym yn parhau i'w dilyn, fel:
  • cyfleuster gwyrdd a di-garbon;
  • gwella bioamrywiaeth
  • annog ymgysylltu gyda’r gymuned.
Nawr, mae gennym ddrafft newydd, ac rydym eisiau i chi ei ystyried a dylanwadu ar y camau nesaf yn y broses.

Pam ydym yn gofyn am eich barn nawr?Rydym eisiau clywed eich barn ar y fersiwn ddiweddaraf o'r dyluniad gan y bydd yn llywio'r broses ddylunio dros y deuddeg mis nesaf.
Sut fydd yn edrych yn ymarferol?Rhwng nawr a mis Gorffennaf 2021, rydym yn annog cymaint ohonoch â phosibl i gymryd rhan mewn arolwg digidol, fel y gallwn gasglu eich barn ar y dyluniad. Os ydych chi'n meddwl y byddech chi neu'ch grwp cymunedol yn elwa o weithdy i gyflwyno eich syniadau, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost i hello@fitforthefuture.uk.
Sut mae’r broses ddylunio yn edrych?O fis Gorffennaf 2021 ymlaen, byddwn yn gweithio gyda 3 datblygwr bydd yn gweithio ar y fersiwn diweddaraf o’r dyluniad i’w wella, ac a fydd yn ystyried yr adborth a dderbyniwyd fel y gallant ddarparu'r dyluniad gorau a'r gwerth gorau am arian. Pan fydd y broses yn dod i ben, bydd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn gwerthuso'r ceisiadau.
Pryd fyddwn ni'n dewis y dyluniad a'r datblygwr terfynol?Bydd y datblygwr sydd a'r dyluniad gorau sy'n bodloni'r Brîff Dylunio yn cael ei benodi ym mis Gorffennaf 2022.
Rhannwch y dudalen hon:


Darperir llwyfan ymgysylltu gan Participatr y Down to Earth Project

Polisi preifatrwydd a chwcis // Telerau defnyddio’r wefan // Datganiad hygyrchedd // Credydau llun