Hanes Canolfan Ganser Felindre

Adeiladwyd Canolfan Ganser bresennol Felindre (CGF) 66 mlynedd yn ol, i drin pobl sydd a chanser yng Nghymru.Cynllun presennol y safle

Mae'r Ganolfan Ganser yn darparu gwasanaethau i dros 1.5 miliwn o bobl ar draws de ddwyrain Cymru a thu hwnt. Bob blwyddyn, rydym yn trin mwy na 5,000 o atgyfeiriadau newydd a thua 50,000 o gleifion allanol gyda chymorth mwy na 670 o staff.

Pam bod angen canolfan ganser newydd arnom?

Disgwylir i'r twf yn y galw am wasanaethau canser yng Nghymru gynyddu tua 2% y flwyddyn. Mae angen technoleg newydd i ddarparu'r triniaethau diweddaraf, ond mae hyn yn rhoi pwysau ychwanegol ar yr adeilad presennol, sydd ddim yn addas i'r diben.

Nid yw'r ganolfan ganser bresennol yn gallu bodloni anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Rydym eisiau adeiladu cyfleuster o'r radd flaenaf a fydd yn darparu gofal heb ei ail i gleifion canser ar draws de ddwyrain Cymru, a fydd yn weithle ysbrydoledig i'n staff ymroddedig, proffesiynol ffynnu, bydd yn ganolbwynt ar gyfer ymchwil ryngwladol, ac a fydd yn le sydd o fudd i'r gymuned leol.Cynllun safle arfaethedig